play

Pravljični Hinko Smrekar

Umetnik Hinko Smrekar (1883-1942) z bogatim likovnim opusom je pogosto uporabljal literarne motive, motivne drobce in slepe motive v svojih delih. Literarni motivi so iz ljudskega slovstva in pravljic ter iz mladinskih besedil. Najbolj pomembne so knjižne ilustracije slovenskih avtorjev, predvsem pa ilustracije za povest o Martinu Krpanu, ki je prva slovenska slikanica za otroke.
Hinko Smrekar se literarno navezuje na ljudsko kulturo, ljudske tipe (berači, norci) in skozi groteskne podobe in estetiko grdega preroško preseva in kritizira takratni in današnji čas.

Umetnikove pravljične motive je predstavila literarna zgodovinarka prof. dr. Milena Mileva Blažić.