play

Hinko Smrekar kot kronist svoje dobe

Hinku Smrekarju je s podobami, ki so se pogosto izrecno navezovale na aktualno stvarnost, uspelo oblikovati ne le trenutne predstave rojakov. Njegove ilustracije Levstikovega Martina Krpana so v pripadnikih generacij, ki so živele med prvo svetovno vojno in sredo 20. stoletja, ustvarile podobo, ki je bila sprejeta za njihovo poosebitev. S političnimi karikaturami je vizualiziral slovensko stališče v dovolj dolgem obdobju – med prvo svetovno vojno in v kraljevski Jugoslaviji. To je sicer vodilo do zavračanja njegovega dela v določenih krogih in dalo hraniva strahovom umetnika, ki je že od študentskih let imel diagnozo, katere vsebina ni dajala pravega upanja na trajno ozdravitev, po drugi strani pa ustvarjalcu zagotavljalo kar najširši resonančni prostor, s tem pa tudi možnost za mišljenjsko neodvisnost.