play

Hinko Smrekar, napovednik I. dela razstave

Razstava je zaradi obsega avtorjevega opusa in občutljivosti gradiva (večina umetnin je del na papirju) bila razdeljena na dva dela. Prva razstava je pokrivala obdobje med leti 1902 in 1917, na ogled pa je bilo preko 160 umetnin ‒ ilustrirane dopisnice, ilustracije za knjige Ivana Cankarja, lastne karikature in karikature sodobnikov (v teh letih jih je narisal preko 50), slovanske igralne karte in slovanske tarok karte, risbe z narodopisnimi motivi, vzetimi iz slovenskih narodnih pesmi, družbeno-politične satire in karikature, cikel razglednic Vojska v slikah, risbe večjih formatov in grafike s pravljičnimi motivi in s prizori iz ljudskega vraževerja in narodnih bajk, risbe za zdravnika dr. Franca Derganca, risbe, ki jih je narisal v času internacije v Scheiflingu ter ilustracije za povest Martin Krpan Frana Levstika.