H. S. v Scheiflingu študira polpasje obraze štajerskih deželanov; H. S. poškili na navzočo »brhko« sestro