Prepričan sem o dejstvu, da bo v slučaju, da slučajno izgubim svoje življenje, izguba za slovenski narod večja nego zame, pa naj se slavni slovenski narod tega zaveda ali ne. Narod, ki mu je kultura in kulturnost nepotreben in nadležen luksus, pa sploh ni narod.

Prepričan sem o dejstvu, da bo v slučaju, da slučajno izgubim svoje življenje, izguba za slovenski narod večja nego zame, pa naj se slavni slovenski narod tega zaveda ali ne. Narod, ki mu je kultura in kulturnost nepotreben in nadležen luksus, pa sploh ni narod.

Bolezen in zdravljenje

Bolezen in zdravljenje

Z besedami zgoraj je Hinko Smrekar zaključil dopis deželnemu odboru, ko je po vrnitvi iz internacije v Scheiflingu zaprosil za finančno podporo. Ob vrnitvi leta 1916 se je namreč soočil s pomanjkanjem denarja. Risb za prodajo ni imel na zalogi, zato je pisal za pomoč in kot razlog navedel tudi skrb za mater, da pa bi sam z veseljem umrl, ko ne bi bili stroški za dostojen pogreb preveliki. Dopis je opremil z ilustracijo Pokop slovenskih umetnjakarjev. (Sl. 1)

Sl. 1
Hinko Smrekar
Pokop slovenskih umetnjakarjev, ilustracija na dopisu deželnemu odboru, 1916
Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisni oddelek, Ljubljana

Deželni odbor je Smrekarju nemudoma odobril enkratno denarno podporo v višini 200 kron. Smrekar pa se je na nizki znesek odzval tako, da je 100 kron podaril vojnemu oskrbniškemu skladu za vdove in otroke padlih vojakov Kranjske, 100 kron pa Družbi sv. Cirila in Metoda. V odgovoru deželnemu odboru je svojo odločitev utemeljil z besedami, da ni treba biti finančnik, da veš, kaj pomeni v današnjih časih 200 kron.

Smrekar je na uradne dopise pogosto tudi kaj dorisal, npr. na prošnji davčni upravi za odlog plačila davka se je narisal, kako ga hudič že vleče na vrvi, poleg pa dopisal, da bi raje videl na vratih hudiča kot pa njihovega eksekutorja.

Sl. 1
Pokop slovenskih umetnjakarjev

Življenje iz časa medvojne internacije je Smrekar podrobno opisal v ilustriranem življenjepisu Henrik Smrekar. Črnovojnik (1917‒1919). Na osnovi anonimne ovadbe, da je srbofil in rusofil, da žali avstro-ogrsko oblast in vojake, požvižgava marseljezo itd., je bil odpeljan v preiskovalni zapor in nato v različna taborišča za vojne osumljence. Glede na ovadbo naj bi se tudi izognil služenju vojaškega roka, in sicer tako, da je pojedel kredo in popil veliko prave kave, kar je povzročilo, da je izgledal zelo slabo in so ga potem razglasili za hudo bolnega in nesposobnega za vojaško službo. V Črnovojniku je Smrekar zapisal in se tudi narisal na več zdravniških pregledih, najbolj mučnega in dolgotrajnega za vpoklic k vojakom pa je doživel v garnizijski bolnišnici v Gradcu. Na pregledih naj bi hlinil, da ima preganjavice. (Sl. 2)

Iz različnih Smrekarjevih prošenj za finančno pomoč lahko razberemo, da je politično preganjanje v času vojne pustilo na njem svoje posledice in da je zbolel za špansko gripo, ki pa je ni mogel preležati, ker je moral skrbeti za bolno mater ter poleg svojega dela opravljati še delo gospodinje in bolničarke. Ponovil se mu je katar pljučnih konic, in ker si zaradi finančnih težav ni mogel privoščiti, da bi prekinil z delom, se mu je vrnila nevrastenija, za katero je bolehal že v času študija. Živčno je povsem omagal in se zgrudil.

Sl. 2
Hinko Smrekar
Hinko Smrekar v garnizijski bolnici v Gradcu v velezanimivi druščini
Ilustracija iz Henrik Smrekar, – Črnovojnik, (1917‒1919)

Zapisal je, da so bili arestantje v garnizijski bolnišnici v Gradcu zelo pestra druščina in da so ga sprejeli z velikim hrupom. Dajali so mu nasvete in navodila, kako se na najpraktičnejši način zblazni. Naslednji dan na viziti je Smrekar hlinil blaznost. Zapisal je: »… HS. se je skril pod odejo, tresoč se po vsem životu. Zdravnik ga je s težavo privabil na dan, tolažeč ga z milimi besedami in gladeč ga po glavi in po licu. Na zdravnikova vprašanja je sunkoma in hlastno odgovoril le, da ga hoče papež slovenske slikarije R. Jakopič uničiti, R. Jakopičeva žena pa da ima povsod zveze in hujska zoper njega. A zdravnik da je hinavec!« Po petih tednih preventivnega zapora v »svrho temeljite preiskave H.Sjevega zdravja z ozirom na v ovadbi očitano simulantstvo je bil HS izpuščen« in predlagan, da se izbriše iz vojaških seznamov.

Izredno plodovitemu in raznolikemu desetletju je po letu 1919 sledilo večletno ustvarjalno zatišje, čemur so botrovale zdravstvene težave in z njimi povezano zdravljenje v različnih zdraviliščih, posledično pa manj naročil.

V začetku aprila 1920 je Smrekar v pismih tožil prijatelju Franu Veselu o slabosti, nespečnosti, nemiru, ki se ga loteva, in o bolečinah po vsem telesu. Prav tako mu je potožil o ljubezenskih težavah, ki so doprinesle k še slabšemu počutju, in dodal, da teh razlogov zdravniki niso dovolj upoštevali, sicer bi ga zdravili drugače.

Ne more se mi očitati, da bi jo bil lahkomiselno zapeljal, branil sem se dolgo, vabila me je le ona toliko s svojim celim obnašanjem, da sem se potem spustil v razmerje! Branil in premagoval sem se vedno in sam jezil na celo stvar osobito a) da sem se sploh zatelebal b) specijalno pa v njo, jeza nad tem me je uničila. /.../ Vsled te trajne erotične razdraženosti, vsled samopremagovanja in jeze nad samega sebe in vsled jeze, ker je ravno, ko sem bil v najhujši razdraženosti, velela, da naj jo pozabim, vsled tega sem obolel trajno. /…/ Važen moment predvsem, morda najvažnejši, da sem imel istočasno boj s plučami in ›heiratitio‹ (nagon k ženitvi).

Ne more se mi očitati, da bi jo bil lahkomiselno zapeljal, branil sem se dolgo, vabila me je le ona toliko s svojim celim obnašanjem, da sem se potem spustil v razmerje! Branil in premagoval sem se vedno in sam jezil na celo stvar osobito a) da sem se sploh zatelebal b) specijalno pa v njo, jeza nad tem me je uničila. /.../ Vsled te trajne erotične razdraženosti, vsled samopremagovanja in jeze nad samega sebe in vsled jeze, ker je ravno, ko sem bil v najhujši razdraženosti, velela, da naj jo pozabim, vsled tega sem obolel trajno. /…/ Važen moment predvsem, morda najvažnejši, da sem imel istočasno boj s plučami in ›heiratitio‹ (nagon k ženitvi).

Konec aprila 1920 je odšel na zdravljenje v deželno bolnišnico na oddelek nevrologa in psihiatra dr. Ivana Robide. V spominih Smrekar piše, da je prejemal 150 kapljic opijeve tinkture dnevno, kar mu tudi ni pomagalo, ter da sta z dr. Robido dobro shajala – »samo nekemu prijatelju v lice je potožil, da se kljub depresiji v vse, prav vse vtikam, – celo v kuhinjske lonce, – in da mu bom vse ›ženske zmešal‹. V navzočnosti usmiljenke me je nekoč v smehu vprašal, ›če jo bom vzel‹. Sestrica S. pa se je z diskretnim nasmehom – ogorčena umaknila.«

Konec leta 1920 je odšel v zdravilišče Laßnitzhöhe pri Gradcu, kjer je s krajšimi prekinitvami ostal do sredine aprila 1921. Iz pisem, ki jih je pisal prijateljem, sta izmenično razvidna optimizem in skrajni pesimizem, ko se od življenja že poslavlja. Diagnoza njegovega zdravnika dr. Eduarda Miglitza je bila, da je bolnik pokazal simptome razdražljive živčne oslabelosti z nepravilnostmi razpoloženja in labilnimi hipohondričnimi občutki. Dodaja tudi, da je med zdravljenjem prišlo do bistvenega izboljšanja in umirjanja, tako da bo pacient v kratkem popolnoma okreval, da pa je in bo tudi še v prihodnje potrebno zdravljenje.

Kljub temu da je obupoval, da v zdravilišču umira med samimi tujci, se je spoprijateljil s sedemnajstletno muhasto in »malo histerično« Jenny, ker ji je pomagal »briti norce«. Ves čas ji je zagotavljal, da iz nje še nekaj bo in da bo končala v gledališču. In res je postala uspešna filmska igralka z imenom Jenny Jugo ter igrala v več kot petdesetih filmih. (Sl. 3)

Po vrnitvi iz zdravilišča je Smrekar narisal avtoportret, ki ga je dopolnil z napisom Sic transit gloria mundi (Tako mine slava sveta). Risba je eno redkih del, poleg nekaj ilustriranih dopisnic in risb v spominskih knjigah, vse do leta 1925. (Sl. 4, 5)

Sl. 3
Alexander Binder
Jenny Jugo (pravo ime Eugenie Walter, 1905‒2001), (1926)
Vir: Wikipedia

Sl. 3
Jenny Jugo

Sl. 4
Hinko Smrekar
Avtoportret, 1921
Narodna galerija

Sl. 4
Avtoportret

Sl. 5
Hinko Smrekar
Avtoportret na Bledu, ilustrirana dopisnica Franu Veselu z Bleda, 1921
Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisna zbirka, Ljubljana

Sl. 5
Avtoportret na Bledu

Jeseni 1921 je ponovno odšel v Laßnitzhöhe, od koder je sporočil, da zvišujejo cene, da njegov zdravnik ves čas pije praške za živce in da mu ni več jasno, kdo bolj rabi zdravljenje, on ali zdravnik. Zato je odšel v bližnje zasebno zdravilišče Mariagrün v Kroisbachu pri Gradcu, kjer pa ponovno ni bil zadovoljen, prav tako so bile cene zelo visoke. V pismih je omenjal, da ima pomisleke glede avstrijskih sanatorijev, ki naj bi bili »zabavišča za izkavsane šiberje«, in da ima večje zaupanje v nemško temeljitost in resnost. In res ga leta 1922 zasledimo v Wörishofnu na zdravljenju v zdravilišču, ki je bilo znano po hidroterapiji po metodi Sebastiana Kneippa.

Ker se mu zdravje ni izboljšalo, je odhajal v različne kraje po Sloveniji, da bi se naužil svežega zraka in bival v miru. V različne kraje so ga vabili tako prijatelji kot popolni neznanci, ljubitelji umetnosti, ki so v časopisih brali, da umetnik potrebuje zdravljenje in pomoč. Med zdravljenjem se je Smrekar po finančno podporo za poplačevanje dolgov obračal na različne institucije ‒ na predsedništvo Deželne vlade, Ministrstvo prosvete v Beogradu, društvo upodabljajočih umetnikov je v njegovem imenu poslalo prošnjo na magistrat deželnega stolnega mesta v Ljubljani. V dopisu je društvo poleg že znanih razlogov navedlo, da je Smrekar preponosen, da bi šel javno beračit, in bi bila prava javna sramota, če bi pustili bednega umetnika brez usmiljenja izkrvaveti, sploh zato, ker nas je »tolikokrat zabaval s svojim neugnanim humorjem, z bičanjem nezdravih razmer v našem političnem kot kulturnem življenju, storil za naš etičen in kulturen preporod več, kot marsikateri takozvani ›veliki‹ slikar in umetnik.« Finančno so mu pomagale tudi različne banke, Kreditni zavod za trgovino in industrijo, pa tudi prijatelj še iz študijskih časov, slikar Gvidon Birolla, ki je podedoval družinsko apnenico. Smrekar je moral zaradi zdravja zavrniti več služb, npr. delo učitelja risanja na arhitekturnem oddelku Tehnične fakultete v Ljubljani, ki sta mu ga ponujala arhitekta Ivan Vurnik in Jože Plečnik, itd.

Končno si je leta 1925 toliko opomogel, da je ponovno začel ustvarjati. Prvo delo po sedemletni prekinitvi je bila grafika, litografija Genij lepih sanj, ki jo je istega leta poslal na razstavo v Pariz. (Sl. 6)

Navkljub vsem zdravstvenim in finančnim težavam pa je morda presenetljiva Smrekarjeva odločitev, da si bo za vsako ceno zgradil lasten atelje. Kot podnajemnik je bil, kakor je dejal sam, ves čas izpostavljen »nemirom in neprilikam«, kar je slabo vplivalo na njegovo razrahljano psihično stanje. Tudi ob tej priložnosti je iskal pomoč na različnih krajih, med drugim je računal na mecene, predvsem na izdelovalce stavbnega materiala. Leta 1925 je kupil parcelo v Ljubljani in se po vseh mogočih in nemogočih zapletih oziroma »nemogočih verjetnostih«, kot je rekel sam, vselil v svojo, še ne povsem dokončano hišo v začetku leta 1927. Za celoten projekt se je ponovno zadolžil, prvotni načrt pa je moral iz večje hiše skrčiti na atelje z vežo. Gradnja ga je izčrpavala, tako da je večkrat kazal prijateljem svojo oporoko, zgodilo pa se je tudi, da je prijatelj Fran Vesel hitel obiskati »umirajočega«, pa ga je našel vsega razposajenega pri sosedih. (Sl. 7)

Sl. 6
Hinko Smrekar
Genij lepih sanj, 1925
zasebna last

Sl. 6
Genij lepih sanj

Sl. 7
Hinko Smrekar
Norost vlada svetu, 1926
nahajališče neznano

Pod košatim drevesom z napisom Insania mundum regit so upodobljeni nenavadni ljudje. Domnevno gre za dvorišče umobolnice, kjer se moški v ospredju grize v svoj lastni trebuh, eden je preoblečen v kralja s kuhalnico in norčevsko krono, drugi ima v naročju vrečo denarja, tretji se stiska k igrački-punčki, učenjak je upodobljen s knjigami, med njimi pa je Smrekar upodobil tudi sebe z lovorjevim vencem, ob nogah ima list s signaturo: mrtvaško glavo in ΠΔΣ. Posamezni tipi spominjajo na pregrehe, ki jih je posamično interpretiral v poznejšem ciklu Sedem naglavnih grehov, duhovno stanje pa je sorodno kot pri slikarju Franciscu Goyi, ki je začel slikati tovrstne motive iz občutka tesnobe in strahu, ko je doživel živčni zlom.

Sl. 7
Norost vlada svetu

»Zadnje obdobje Smrekarjevega ustvarjanja se je vršilo v obzidju njegove citadele – hišice, kateri je dal sam vzdevek ›Vila Kurnik‹. Bila je kot trdnjava, v kateri so enega samega človeka oblegali tisoči.« (Sl. 8, 9) Če bi se Vila Kurnik ohranila do današnjih dni, bi glede na navedbe Smrekarjevih sodobnikov gotovo sodila med »čudesa sveta«. Obdana je bila z železno ograjo, na vrtu so bila posajena mlada drevesa, fasado je Smrekar poslikal s freskami z motivi vil, zunaj je imel tudi oglasno desko, na kateri je redno razstavljal ostre politične risbe, vila pa je bila menda okrašena tudi z napisom: »Kdor se z otrobi meša, ga svinje požro – naj me požro, svinje bodo svinje ostale.« Ob vili je imel tudi bazen. Prijatelji so mu redno pisali, kdaj bo odprl sezono, češ da mladenke že nestrpno čakajo, stalno so ga obiskovali tudi okoliški otroci. Vsi pa so dobro vedeli, da ga takrat, kadar je delal in razmišljal, niso smeli motiti. (Sl. 10)

Z bazenom je zelo očitno razburil nekoga v soseski, ki je proti njemu leta 1934 podal ovadbo, da hodi nedostojno oblečen po ulicah Šiške, za kar je Smrekar prejel visoko globo. Znesek je bil za zadolženega umetnika nesprejemljiv, seveda se mu je zdel tudi krivičen, zato je napisal pritožbo. (Sl. 11)

Sl. 8, 9

Jože Jenko
Načrt za atelje in stanovanje Hinka Smrekarja, (avgust 1925)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisna zbirka, Ljubljana

Fran Vesel
Smrekarjev atelje ‒ Vila Kurnik, (po 1927)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisna zbirka, Ljubljana

Sl. 8
Načrt za atelje in stanovanje Hinka Smrekarja
Sl. 9
Smrekarjev atelje ‒ Vila Kurnik

Sl. 10
Hinko Smrekar
Opozorilo, (po 1927)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisna zbirka, Ljubljana

Na vratih vile je obiskovalce včasih presenetil kakšen napis. Eden izmed takšnih je bila tudi risba z napisom: »Smrtna kazen preti onemu, ki me moti v božjem miru & pobožnih premišljevanjih od 1/2 14h ‒ 16h.«

Sl. 10
Opozorilo

Sl. 11
Neznani avtor
Hinko Smrekar, (po 1927)
Narodna galerija

V pritožbi na ovadbo glede nedostojnosti njegovih kopalnih hlačk je Smrekar navedel, da se živčno bolan po nasvetih zdravnika zrači, sonči in kopa v bazenu za svojo vilo. Oporekal je očitku nedostojnosti plavalnih hlačic, ker so povsem normalne, »trapecno uregane«, da padajo gube v klasičnih linijah in da povsem zakrivajo vse telesne oblike. Tako podoben Gandiju včasih skoči v bližnjo okolico po južino ali pa k sosedom na verando, kjer se ponovno izpostavlja soncu. Opravičuje se, če je njegova abrahamovska zapeljivost razburila kakšno staroverno ženico, in izpostavi nelogičnost v primerjavi s cerkvenimi podobami, na katerih npr. sv. Boštjan, ki nima niti hlačic, nikogar ne vzburja, in Gandi je v puritanskem Londonu celo stopil pred kralja v isti klasični opremi, pa se ni nihče zgražal. Na koncu je omenil tudi primitivno opremo športnikov sokolov in majhnih sokoličev na javnih vežbah in javnih nastopih ter dodal, da mu lahko tožnik plača zdravljenje v sanatoriju. Prosil je za oprostitev ali vsaj znižanje globe, sicer se bo odpočil v zaporu, kot je usojeno vsem gandijem.

Nekateri sosedi so Smrekarja zmerjali z bogokletnikom, nemoralnežem, pri večini pa je bil vedno dobrodošel gost.

Sl. 11
Hinko Smrekar

Nekaj detajlov iz notranjščine Smrekarjevega doma se nam je ohranilo v zapisih sodobnikov, ki so ga obiskovali. Bil je prava »wunderkammer« ‒ ob oknu s pogledom na kamniške planine je stalo slikarsko stojalo ter zajetna in visoka omara, polna raznovrstnih znanstvenih in leposlovnih knjig, veliko je imel tudi pravljičnih slikanic izbranih ilustratorjev (npr. Andersenove pravljice z ilustracijami Franza Wacika). Po stenah so bile razobešene slike, na mizi pa so bile čez in čez razložene revije in časopisi. Nad vhodom v delavnico je visela zanka iz konoplje, ki si jo je verjetno naredil v najtežjih trenutkih, ko se je imel navado zapreti pred svetom tudi za več tednov, ob tem je zvezal celo »telefonsko brnelce«. Kaj je počel v tem času, nihče ne ve, več bližnjih ljudi, ki je Smrekarja dobro poznalo, je zapisalo, da je bil garač, da je delal po več kot deset ur na dan in da je včasih zato pozabil celo na hrano.

Kmalu po vselitvi je Smrekar pričel prirejati zasebne tečaje risanja in slikanja v Vili Kurnik, vendar finančnim težavam ni kazalo konca. Ves čas do leta 1937 je bil zaznamovan s stalnim bojem za življenje, neskončnimi prošnjami za kredite ali subvencije, v letih 1932‒1934 namreč zaradi kronične živčne bolezni ponovno ni mogel delati. Javnost ob tem ni ostala nema. Pomagali so mu vsak na svoj način ‒ z nasveti, poznanstvi tako preprosti ljudje kot tudi visoki politični predstavniki, npr. gospodarstvenik Fran Windischer, tudi eden izmed ustanoviteljev Narodne galerije, je dosegel, da je v letih 1934‒1935 prejemal mesečni prihodek iz t. i. bednostnega sklada Dravske banovine. Smrekar se je moral zato po odloku uprave Dravske banovine zglasiti v Narodni galeriji na neplačano prakso. V Narodni galeriji se je z upravnikom Ivanom Zormanom dogovoril, da mu je ni treba opravljati.

Domnevno v letu 1937 je Smrekar ponovno pristal v psihiatrični bolnišnici na Studencu. O tem ni bilo mogoče najti nikakršne korespondence, z izjemo zapisov o slabem počutju, kar je bilo v njegovem življenju stalnica. V zasebni lasti pa se je ohranila skicirka z risbami psihičnih bolnikov iz te bolnišnice. Risbe odlikuje točen psihološki vpogled v bolnike z različnimi boleznimi. Narejene so z grafitom, omejene zgolj na bistveno, kot so oči, izraz na obrazu ali telesna drža, in dopolnjene z napisi. Pretresljive so kot vsako delo, ki odraža stisko in bolečino ljudi. (Sl. 12)

Sl. 12
Hinko Smrekar
Risbe iz zdravilišča na Studencu, Skicirka, (1937)
zasebna last

Arterioskleroza. Cerebralne krvavitve

Po letu 1937 ni znano, da bi se Smrekarju zdravje bistveno izboljšalo, prav tako se ni umaknil v osamo. Kot da bi si želel začeti na novo, je sodeloval pri ilustriranju mnogih satiričnih časopisov, knjig za odrasle in otroke, z družbenimi satirami in karikaturami je beležil vsakdanje dogodke, sodeloval na javnem razpisu za okrasitev palače Dravske banovine ali pri iskanju prave podobe enega najpomembnejših slovenskih pesnikov Franceta Prešerna, za katerega še danes ne vemo, kako točno je izgledal. Njegov ustvarjalni zagon in opus pa je prekinila nasilna smrt.

Izbrana literatura:

Zapuščina Frana Vesela, Hinko Smrekar, Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisni oddelek, Ljubljana
Hinko Smrekar, Henrik Smrekar, – črnovojnik, Ljubljana 1919
Franc Uršič, Hinko Smrekar. Za 25-letnico njegovega umetniškega delovanja, Slovenec, 56/287, 16. 12. 1928, str. 9
E[lko] Justin, Andersenove pravljice Hinka Smrekarja. Odlomek iz spominov na pokojnega prijatelja-umetnika, Tovariš, 7/16, 7. 6. 1951, str. 260
Stane Mikuž, Po razstavi Hinka Smrekarja, Ljudska pravica, 13/46, 15. 11. 1952, str. 10
Janez Nedog, Umetnik – do smrti zvest svojemu ljudstvu. Spomini na srečanja s Hinkom Smrekarjem v zadnjih letih njegovega življenja, Ljudska pravica, 13/42, 18. 10. 1952, str. 10–11
S., Strah pred porogom požene kroglo vanj, Delo, 20/267, 1. 10. 1978, str. 13

Avtorica: dr. Alenka Simončič, 2022