Slovanski tarok

Slovanski tarok

Smrekar je prejel naročilo od Prve slovanske tovarne igralnih kart v Ljubljani. Tovarna je karte izdala z namenom, da bi v slovanskih rodoljubih vzbujale spomine na življenje in zgodovino Slovanov.
Cesarsko-kraljevo policijsko ravnateljstvo v Ljubljani je zaradi ogrožanja javnega reda z odlokom leta 1916 prepovedalo njihovo nadaljnje razširjanje. Zahteva po prepovedi kart je prišla od poveljstva »5. armade«, ki je pod vodstvom generala Svetozarja Borojevića branila avstrijske meje na soški fronti. Očitno so zasledili karte med slovenskimi in slovanskimi vojaki na fronti in se zbali, da bi lahko ogrozile njihovo vojaško disciplino in domoljubno vnemo.
Na kartah je Smrekar upodobil značilne narodopisne motive različnih slovanskih narodov. Ob tem je Smrekar dosledno upošteval noše posameznih narodov. Pri delu si je pomagal z ilustracijami enciklopedičnega dela Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (Avstro-ogrska monarhija v besedi in sliki) in z reprodukcijami slik slovanskih slikarjev.