Satirični list Koprive

Satirični list Koprive

Hinko Smrekar je bil v letih 1927–1931 je bil redni sodelavec zagrebškega humoristično-satiričnega lista Koprive, za katerega je naredil preko sedemdeset risb, ki so jih natisnili kot barvne litografije, opremil pa jih je tudi z besedilom. V letu 1927 je bila glavnina risb dopolnjena s tekstom v slovenščini. S satirami je komentiral vsa dogajanja tako na Hrvaškem kot širše, vse družbene sloje – delavce, kmete, intelektualce, politike in generale, pa politične dogodke, družbene in kulturne situacije. Tudi od Kopriv je prišlo do Smrekarja prijateljsko opozorilo s strani sodelavca lista, namreč zagrebškega karikaturista Sergeja Mironovića Golovčenka (1898‒1937), da se »novim šefom« zdijo nekatere satire preostre, gola telesa pa preveč drastično narisana. Po eni strani si je uredništvo Kopriv želelo napadati vlado, po drugi strani pa jih je skrbelo, da bi karikature Antona Korošca, prvaka vodilne Slovenske ljudske stranke, omajale prodajo v Sloveniji. Postali so previdni, ker je bil list že zaplenjen zaradi pikantnosti. Smrekarja so prosili, naj ne karikira Vladka Mačka ((1879‒1964), hrvaški pravnik in politik, vodja hrvaške kmečke stranke in predsednik Kmečko-demokratske koalicije) ali Svetozarja Pribičevića ((1875‒1936), hrvaški politik srbskega rodu, prvak samostojne demokratske stranke in notranji minister), lahko pa četverno koalicijo, stanje v deželi, aktualne dogodke, sem in tja zunanjo politiko, medtem ko naj žensk ne razgalja preveč. Načeloma ga prosijo za bolj »krotke vice«, medtem ko teme prepuščajo njemu.