Tovariši si sočutnotajinstveno šepetajo, ko mora H. S. iz taborišča; H. S. v spremstvu orož. stražmajstra odhaja v Judenburg