Skladatelj Tomaževič in Pukl, reprezentanta slovenske kulture med dunajskimi Nemci