Prvo prebiranje črnovojnikov; H. S. preoblečen v »enoletnega prostovoljca« Janeza