H. S. v garniz. bolnici v Gradcu v velezanimivi druščini