H.S. čaka v staji; Prevoz v živinskem vagonu do neznanega cilja