List Osa

List Osa

Smrekar je v času bivanja na Dunaju naredil več risb za satirični list Osa. Oso je urejal humorist Rado Murnik (1870–1932), ki je vsaj sprva sam napisal večino besedil. Kot je Smrekar sam večkrat izjavil o svojih risbah, jih je delal zelo nerad, ker je bilo to ustvarjanje ozko omejeno in diktirano s strani naročnika. Osa je namreč bila časopis, ki ga je liberalna Narodno napredna stranka vključila v svojo politično kampanjo, zelo ostro zastavljeno zoper klerikalno-katoliške nasprotnike. Njena vsebina je temeljila na krajših satiričnih tekstih, dovtipih o domačih klerikalcih, katoliških organizacijah ali njenih značilnih predstavnikih, kot so farji, fajmoštri ali tercialke. Satire so bile tako ostre, da so mestoma prestopile že vse mere dobrega okusa, kar je vplivalo tudi na usodo umetnikov, vendar ne tako drastično. Na primer: zaradi satir v Osi Maksim Gaspari ni prejel štipendije od Deželnega odbora za Kranjsko za študij v Münchnu, po drugi strani pa je bil tudi po letu 1906, tako kot Smrekar, redni sodelavec izrazito katoliško usmerjenega časopisa Dom in svet.